یار مهربان

1 .فكركنم كه براي اينكه شوق به مطالعه در وجودتان فوران كند ، همين چند جمله كافي باشد:

هركس اهل مطالعه باشد، در سايه مطالعه كتاب به آرامش بسيار والا دست مي يابد كه هرگز از او سلب نمي شود.

 امام علي (عليه السلام )

خوشبخت كسي است كه به يكي از این دو چيز دسترسي دارد، يا كتاب هاي خوب و يا دوستاني كه اهل مطالعه باشند. ويكتورهوگو

در دنيا لذتي نيست كه با لذت مطالعه برابر باشد. تولستوي

2 .فراموش نكنيم كه يكي از مهمترين وظايف دیني ما ، مطالعه ی  عميق در مباني ديني است.

3 .يكي از آسيب هاي مطالعه، عدم وجود يك سير منظم و حساب شده مي باشد.

شاخه به شاخه پريدن ، فرصت ها را ازبين مي برد.

(در اين دنيای شتاب زده كه با بحران قرائت روبه رو شده است، دردي از اين عمومي تر نمي توان يافت كه مردم كم مي خوانند، سريع و شتاب زده مي خوانند ، بد مي خوانند و ... . جانسون).

اين جا وعده گاهي است مجازي، براي اهالي فكر و انديشه و دغدغه مندان داشتن يك برنامه مطالعاتي ديني.

با عضويت در اين طرح،‌ شما مي توانيد در طرح سير مطالعاتي كتب استاد مطهري شركت نمائيد.

(البته به دليل تعدد كتب استاد مطهري، سعي شده نزديك به 20 جلد از كتب كه در بردارنده اصول انديشه اسلامي است، انتخاب شده و اعضا براساس اين روش در مرحله اول با چهارچوب انديشه ديني آشنا بشوند. البته در كنار كتب استاد مطهري (ره ) كه محور اين سير است، كتب ديگري نیز بعنوان مكمل سير معرفي مي گردد).

اگر پاكار مطالعه هستيد يا علي مدد.

ثبت نام:

لیست نظرات
*
*
*
*